INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Archiv für die Geschichte des Widerstands und der Arbeit Band 15
Sub titel:

Onregelmatig verschijnend jaarboek voor sociale geschiedenis van de anarchistische en linkscommunistische sociale bewegingen. Met diverse artikelen van Cornelius Castoriadis over o.a de geschiedenis van de arbeidersbeweging en over het tijdschrift `Socialisme ou Barbarie’. Verder met artikelen over: Marx en Bakoenin in de Eerste Internationale; Lenin en het Europese socialisme; de bolsjewieken en het geweld; Rudolf Rocker als libertaire revisionist; het manifest van de Tsjechische anarchisten; het leven en werk van de schrijver Fritz Gross met diverse van zijn novelles.
1998, 572 pag., Euro 19,76
Germinal Verlag, Fernwald, ISBN 3-88663-415-9


This page last updated on: 13-1-2015