INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Sinkó, Ervin
Titel: Roman eines Romans
Sub titel: Moskauer Tagebuch

Heruitgave van dit indrukwekkende boek dat oorspronkelijk in 1962 verscheen. Sinkó (1898-1967) was een Hongaar die tijdens de Eerste Wereldoorlog verzeild raakte in het sociaal-democratische milieu om tijdens zijn diensttijd aan het Oostfront door het uitbreken van de Russische Revolutie - in de ban te raken van het communisme. Na WOI treedt hij toe tot de redactie van verschillende (ook in politiek opzicht) avantgardistische tijdschriften. In 1919 neemt hij actief deel aan de Hongaarse radenopstand en moet na diens ondergang vluchten naar Wenen. Vanaf die tijd leefde hij voortdurend in ballingschap. In 1929 rondde hij zijn autobiografische roman `De optimisten’ af die een weerslag waren van zijn ervaringen tijdens de Hongaarse radenopstand. Van Joegoslavië trok hij via Wenen en Zürich naar Parijs. Op voorspraak van de Franse auteur Romain Rolland verbleef hij van 1935-37 in Moskou, in de hoop zijn roman `De optimisten’ daar te kunnen publiceren. Dit bleek een valse hoop. Het onderhavige boek is een bewerking van Sinkó’s dagboekaantekeningen uit die periode. Ze geven een confuus beeld van iemand die tracht een beeld te krijgen van de omstandigheden in het `arbeidersparadijs op aarde’. Sinkó beschrijft een groot aantal aspecten van het dagelijks leven, de culturele en politieke ontwikkelingen van die dagen en van verschillende strategieën die zijn collega kunstenaars er op na hielden om te overleven in het toenmalige moordende politieke klimaat. Die varieerden van volstrekte naďviteit, politiek raffinement en laveerkunst tot (in de gewisse dood voerende) ramkoers dan wel onvoorzichtigheid. Sinkó schreef daar onder andere het volgende over: Terwijl het in het alledaagse leven niet moeilijk is om zó te liegen dat je niet vastgenageld kan worden, is een begaafde schrijver wanneer hij met het geschreven woord liegt, onbeschermd: Hij zal zich hoe dan ook verraden. Zodra hij zijn veder in de hand neemt, is het voorbij met de mogelijkheid van een vergissing. Sinkó’s visum werd in 1937 niet meer verlengd en hij moest de Sovjet Unie verlaten, wat hem zeer zeker het leven gered heeft. Zijn vele en langdurige contacten met een groot aantal politieke en culturele `kopstukken’ zou hem zeker op niet al te lange termijn zijn kop gekost hebben (op zijn minst wegens contactschuld). Dat Sinkó eigenlijk pas na zijn vertrek inzag welke gruwelijke kanten het bolsjewistische regime had, blijkt wel uit de (onvoorzichtige) onverbloemde kritiek die hij op velerlei wijze uit in zijn dagboekaantekeningen. Hij hekelt met name de kleinburgerlijkheid, de politieke en culturele censuur, de verstikkende bureaucratie, de zelfbewieroking, de persoonlijkheidscultus en het conformisme. Sinkó beschrijft ergens een gesprek met een Hongaarse partijgenoot die hij verteld had dat hij een dagboek voerde: “Mijn god! Je zult onder de tweehonderd miljoen inwoners van de Sovjetunie geen tweede idioot vinden die een dagboek bijhoudt. Ik wil u verzoeken mijn naam noch bij leven, noch na mijn dood in samenhang met uw verblijf in Moskou te vermelden”. Sinkó’s roman werd uiteraard nooit gepubliceerd in de Sovjetunie. Wat dat betreft wenste hij zelf ook niet een gepolijste versie van zijn roman voor te dragen, die mogelijkerwijs wél in overeenstemming met het toen heersende cultuurklimaat was. Wat dit dagboek ook interessant maakt zijn Sinkós beschrijvingen van zijn contacten met vele bekende namen uit het politieke en culturele leven zoals de al genoemde Rolland, maar ook André Malraux, André Gide, Jean Richard Bloch, Maxim Gorki, Isaak Babel, Graf Károlyi, Machail Kolzow, Frans Masereel, S. Tretjakow, Bela Kun, Johannes Becher, Alfred Kurella en Anna Seghers. Ondanks zijn ervaringen en zijn geformuleerde kritiek op vele aspecten van de Sovjetmaatschappij bleef hij het geloof in een andere, betere maatschappij houden (maar dan zeker niet de Sovjetunie).
1990, 487 pag., Euro 26,35
Bugrim (Das Arsenal - Verlag für Kultur und Politik), Berlin, ISBN 3921810884


This page last updated on: 13-1-2015