INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Chomsky, Noam
Titel: Umbrella of U.S. Power
Sub titel: The Universal Declaration of Human Rights and the Contradictions of U.S. Policy

Chomsky houdt het buitenlandse-, maar ook binnenlandse beleid van de VS tegen het licht van het VN verdrag, naar aanleiding van het 50 jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vooral weetjes en feitjes, zonder duidelijke betooglijn. De VN verklaring is opgenomen als aanhangsel.
1999, 78 pag., Euro 6,85
Seven Stories Press, New York, ISBN 1583225471


This page last updated on: 13-1-2015