INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: De Llorens, Ignacio
Titel: The CNT and the Russian Revolution
Sub titel:

Al in een vroeg stadium kwam er kritiek uit het buitenland op de ontwikkeling die de Russische Revolutie doormaakte. In Spanje was de achterban van de anarchosyndicalistische vakbond CNT aanvankelijk tamelijk positief over de revolutie. Dit veranderde vrij snel na een bezoek van een delegatie van de CNT aan de Sovjet Unie. Met name het verslag van Angel Pestana maakte grote indruk in Spanje en leidde er in feite toe dat het overgrote deel van de Spaanse anarchistische beweging de Russische Revolutie de rug toekeerde. Ignacio de Llorens schildert in een kort bestek de aanvankelijke positieve receptie en het vernietigende rapport dat Pestana opstelde. Ook het reisverslag van de Fransman Gaston Leval droeg er in hoge mate toe bij dat de CNT een openlijk zeer kritische houding aannam tegenover de SU en besloot om niet toe te treden tot de Communistische Internationale (Komintern) en resulteerde uiteindelijk in de oprichting van de anarchistische Internationale Arbeiders Associatie (AIT).
2000, 13 pag., Euro 1,8
Kate Sharpley Library, London, ISBN 9781873605370


This page last updated on: 13-1-2015