INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kubina, Michael
Titel: Von Utopie Widerstand und kaltem Krieg
Sub titel: Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978)

Lijvige studie naar het bewogen leven van de (West-)Duitse radencommunist Alfred Weiland (1906-1978). Weiland werd in de vroege jaren twintig van de twintigste eeuw politiek actief in de Allgemeine Arbeiter Union en de Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands (radencommunistische afsplitsing van de gebolsjewiseerde KPD). De promovendus beschrijft tot in detail zijn bezigheden. De ingewikkelde onderlinge strijd tussen diverse linkse splintergroeperingen wordt hierbij ook uitgebreid uit de doeken gedaan, waarbij de auteur vooral steunt op het baanbrekende werk van Manfred Bock (`Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918-1923; Zur Geschichte und Soziologie der FAUD, AAUD und der KAPD.’). Een zeer interessant hoofdstuk is dat over het begin van het nazistische regime, waarin ook Marinus van der Lubbe en zijn radencommunistische vriend Piet van Albada opduiken. Weilands organisatie kwam in contact met van der Lubbe toen die medio februari 1933 in Berlijn opdook en contact met hen op nam. Wat er daarna verder gebeurde is punt van discussie, aangezien Weiland verschillende versies naar buiten gebracht heeft over zijn ontmoeting(en) met van der Lubbe en over hoe hij op hun groep overkwam. Vanaf de Rijksdagbrand tot in de loop van 1944 bleef Weiland actief in het ondergrondse verzet (afgezien van een half jaar dat hij in voorarrest zat in een concentratiekamp) om het laatste oorlogsjaar in de Wehrmacht ingelijfd te worden. Het zwaartepunt van het boek ligt bij de naoorlogse tijd. Minitieus worden Weilands politieke activiteiten in Berlijn beschreven, met name die in de Gruppen Internationaler Sozialisten (GIS), die zeer kritisch de ontwikkelingen in de Socialistische Bezettings Zone (het latere Oost-Duitsland) volgden en daar ruchtbaarheid aan gaven middels publicaties. Al spoedig werd de GIS door verschillende agenten van de geheime diensttak (Abwehr) van de SED (gerecyclede KPD) geïnfiltreerd. Vele contacten van Weiland werden in de loop der tijd opgepakt door de Abwehr. Maar de Duitse linkscommunisten werden ook de speelbal van de Westerse geheime diensten, die poogden zowel de positie van de KPD als van de SPD te verzwakken door het ondersteunen van los van deze twee partijen opererende partijen of organisaties in het linkse spectrum. In 1950 zou Weiland uiteindelijk op klaarlichte dag door de Oostduitse geheime dienst vanuit West-Berlijn ontvoerd worden naar het Oosten. Weiland zat van 1950 tot 1958 gevangen. Daarna keerde hij weer terug naar West-Duitsland. De laatste twintig jaar van zijn leven kwam Weiland steeds meer alleen te staan. Hij had scherpe kritiek op de studentenbeweging APO die er met name op neer kwam dat hij vond dat die eenzijdig het Westen verwierp zonder tegelijkertijd de perfide dictatuur in het Oosten te verwerpen en hij was een fel tegenstander van de Rote Armee Fraktion. Een interessante biografie die tevens een goed inzicht geeft in de geschiedenis van de Duitse radencommunistische beweging.
2001, 576 pag., Euro 41,6
LIT Verlag, Münster, ISBN 3825853616


This page last updated on: 13-1-2015