INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ponniah, Thomas & Michael Hardt & Toni Negri
Titel: Another world is possible
Sub titel: Popular alternatives to globalization at the World Social Forum

De samenstellers van deze bundel namen deel aan het World Social Forum dat al enkele malen in Porto Alegre (Brazilië) plaatsvond. Het WSF wil een tegenhanger zijn van het World Economic Forum dat jaarlijks in Davos plaatsvindt en waar de regeringsleiders en de topfiguren uit het internationale zakenleven elkaar treffen om de toekomst van het kapitalistisch systeem verder uit te stippelen. Het WSF is al direct vanaf het begin verworden tot een onderonsje van gearriveerde linkse intellectuelen en `oudlinkse’ politici. In dat rijtje passen ook de auteurs van deze bundel. Ze hopen met deze bundel bij te dragen aan het formuleren van alternatieve sociale modellen voor de zogenaamde ‘neoliberale globalisering’. Ze schreven een blauwdruk voor hoe welvaart gecreëerd en economieën gestuurd dienen te worden “in het belang van de wereldbevolking”, hoe sociale gerechtigheid vorm gegeven moet worden, hoe men komt tot duurzame ontwikkeling, op welke wijze de civiele samenleving en de openbare ruimte een rol moeten gaan spelen en hoe democratie en ethische politieke actie tot stand moeten worden gebracht. Speciaal voor de fans van `Empire’ en te negeren door diegenen die vinden dat de antiglobaliseringsbeweging veel te reformistisch ingesteld is.
2003, 384 pag., Euro 26,15
Zed Books, London, ISBN 1842773291


This page last updated on: 13-1-2015