INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jordan, Tim
Titel: Activism!
Sub titel: Direct Action, Hacktivism and the future of society

Volgens de auteur wordt het politieke landschap gedomineerd door een opleving van politiek geďnspireerd activisme. `One-issue’ strijd, zoals klassenstrijd en zwarte bevrijding zijn vervangen door de populaire, collectieve praktijk van een nieuw soort politiek activisme. Van Noord naar Zuid en van Oost naar West geeft de auteur diverse voorbeelden van wat hij ziet als exponenten van dit nieuwe activisme. Hierbij komen onder ander aan bod: Do-it-yourself cultuur, eco-activisme, dierenbevrijders, neo-fascisten (sic), `ravers’, anti-abortus-activisten, krakers, jachtsaboteurs en hackerspraktijken. Ongekend optimistisch en lichtelijk gespeend van realiteitszin stelt de auteur dat deze bewegingen de ethische waarden zullen formuleren aan de hand waarvan we ons leven in de 21e eeuw zullen waarderen.
2002, 164 pag., Euro 19,95
Reaktion Books, London, ISBN 9781861891228


This page last updated on: 13-1-2015