INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Stecklina, Gerd & Joachim Schille (red.)
Titel: Otto Rühle
Sub titel: Leben und Werk (1874-1943)

Bundel biografische essays over diverse facetten van het bewogen leven van de Duitse links-communist en sociaal pedagoog, Otto Rühle. Rühle is ten onrechte in de vergetelheid geraakt. Hij speelde in de eerste dertig jaar van de vorige eeuw een belangrijke rol in de socialistische en communistische beweging. Rühle is vrijwel vanaf het begin iemand geweest die zich zowel in zijn pedagogische als in zijn politieke werk sterk tegen iedere vorm van autoritarisme heeft afgezet. Naast zijn werk als redacteur van een groot aantal sociaaldemocratische kranten trad hij in 1912 toe tot de parlementsfraktie van de SPD. In 1916 treedt hij toe tot de Spartakistenbond om kort daarop samen met Karl Liebknecht uit de fraktie van de SPD te stappen. In 1920 werd hij lid van de radencommunistische KAPD. In 1925 stapt hij definitief uit de radencommunistische beweging om als partijloze socialist verder door het leven te gaan. In 1932 voorzagen hij zijn vrouw de machtsovername door de nazi‘s en weken uit naar Praag om in 1935 door te migreren naar Mexico. Daar kwamen ze nog in nauw contact met Trotzki en de Mexicaanse schilder Diego Rivera. In 1943 sterft Rühle aan een hartkwaal. Zijn gehele leven heeft hij (samen met zijn tweede vrouw Alice Rühle-Gestel) vele artikelen en boeken op pedagogisch gebied gepubliceerd, benevens een aantal belangrijke politeke teksten (waaronder `De strijd tegen het fascisme begint met de strijd tegen het bolsjevisme‘ – dat binnenkort in vertaling bij uitgeverij de Dolle Hond zal verschijnen). In deze bundel gaan diverse auteurs in op zowel het politieke als het pedagogische werk van Rühle, benevens zijn ballingschap in Mexico en de rol die Rühles pedagogische ideeën in de naoorlogse DDR hebben gehad. Jammer dat het geen integrale biografie is geworden, want die verdient deze opmerkelijke persoonlijkheid zeker.
2003, 303 pag., Euro 33,5
Juventa Verlag, München, ISBN 3779913143


This page last updated on: 13-1-2015