INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lannoy, Ariane de
Titel: Medicijnen voor Iedereen?
Sub titel: Hoe bepalend is de houding van de farmaceutische industrie bij het toegankelijk maken van medicijnen in het Zuiden?

Een brandend actueel dossier, getuige de vele persartikels die recent verschenen omtrent het in augustus 2003 goedgekeurde WTO-akkoord dat de toegankelijkheid van medicijnen voor het arme zuiden zou moeten verbeteren. Het zoeken naar een mogelijkheid om ook voor de armsten in deze wereld toegang te creren tot medicijnen, is een vraagstuk dat reeds lang op een antwoord wacht en dat pijnlijk duidelijk heeft gemaakt hoe klein de samenwerkingsbereidheid is tussen overheden, internationale organisaties, NGOs en multinationale corporaties. In dit rapport geeft Ariane De Lannoy een overzicht van de verschillende standpunten van deze actoren en wordt nagegaan welke rol de farmaceutische industrie bereid is op zich te nemen in de strijd tegen de vele gezondheidsproblemen van het zuiden.
2003, 40 pag., Euro 8
IPIS, Antwerpen, ISBN IPIS broch.nr. 138


This page last updated on: 13-1-2015