INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Venomous Butterfly Publications
Titel: This is what democracy looks like
Sub titel:

Bundel kritische teksten waarin het reformistische karakter van grote delen van de antiglobaliseringsbeweging wordt aangevallen. Volgens de auteurs zouden de democratie en het kapitalisme niet hervormd of aangepast moeten worden, maar om tot iets wezenlijk anders te komen compleet vernietigd dienen te worden.
2002, 28 pag., Euro 1,7
Elephant Editions, London, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015