INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vidal, Gore
Titel: Permanente oorlog voor permanente vrede
Sub titel: De nachtzijde van Amerika's politiek

Vidal, stelt zonder een blad voor de mond te nemen de hypocrisie van Amerika's 'regerende junta' aan de kaak. Hij legt een verband tussen Amerika's imperialistische wereldpolitiek en de voortgaande aantasting van de grondwettelijke rechten en vrijheden van de Amerikaanse burger. In een controversieel (en lange tijd in de VS onpubliceerbaar geacht) commentaar op de terreurdaden van Osama bin Laden en Timothy Mc Veigh bestrijdt hij de geruststellende opinie dat hier slechts een paar krankzinnige fanatici aan het werk waren. Aan de hand van zijn correspondentie met Mc Veigh laat hij zien dat deze 'degelijke plattelandsjongen en held uit de Golfoorlog' met zijn aanslag op een federaal gebouw juist de verdediging van de Amerikaanse waarden op het oog had die in toenemende mate worden geschonden onder het mom van de oorlog tegen het terrorisme. Uit Vidals doortimmerde reconstructie van de gebeurtenissen komt de Amerikaanse overheid zelf te voorschijn als de grootste vijand van het volk.
2003, 141 pag., Euro 14,95
Arbeiderspers, Amsterdam, ISBN 9789029551847


This page last updated on: 13-1-2015