INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Barthes, Roland
Titel: MythologieŽn
Sub titel:

In de hier gebundelde teksten haakt de Franse filosoof Barthes in op actuele gebeurtenissen die zich afspelen op politiek, cultureel en artistiek gebied. Hij bekritiseert de pogingen om iets dat sterk cultuurgebonden is voor natuurlijk te laten doorgaan. Hij wil de ideologie ontmaskeren die schuilgaat achter de opgeklopte manier waarop alle vanzelfsprekendheid van de moderne wereld ons wordt voorgeschoteld, een vanzelfsprekendheid die gedragen wordt door de mythe van de taal van de zogenaamde massacultuur. Het woord 'mythe' heeft in deze teksten verschillende betekenissen, die elkaar overlappen en niet uitsluiten. Volgens Barthes gebruikt de burgerij mythes om haar ideologie uit te dragen en op te leggen.
2003, 262 pag., Euro 22,5
Ijzer, Utrecht, ISBN 9074328539


This page last updated on: 13-1-2015