INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Chlebnikov, Velimir
Titel: Zangezi
Sub titel:

In tegenstelling tot de constructief op de toekomst gerichte futurist Majakovski verbindt Chlebnikov het heden niet met de toekomst maar met het verleden. `Slechts oertaal en oerwereld zijn aanvaardbaar als uitgangspunt van de gewenste radicale vernieuwing.í Chlebnikov probeert een nieuwe wereld van woorden, niet van begrippen of ideeŽn te scheppen. `Het woord op zichzelf genomen, los van zijn alledaagse betekenis en nut.í Chlebnikovs metalogische taal beantwoordt echter volledig aan de geest van het Russisch. Zangezi, Chlebnikovs laatste grote werk, is een bundeling van zijn filosofische, wiskundige en poŽtische experimenten. Het is vernoemd naar de hoofdpersoon, de prediker Zangezi die, gezeten op een rots, de geheimen van de taal en de geschiedenis ontrafelt voor wie het maar wil horen. Deze tweetalige uitgave (Russisch - Nederlands) wordt ingeleid door de vertaalster, Aai Prins.
2000, 118 pag., Euro 17,9
Uitgeverij MBONDI, Amsterdam, ISBN 9789080154490


This page last updated on: 13-1-2015