INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Barclay, Howard
Titel: The State
Sub titel:

Antropoloog Harold Barclay poogt met dit essay het begrip 'staat' uit te diepen en te verhelderen. Zijn visie op de staat is kritisch en hij bekijkt het vanuit een anarchistisch perspectief. In een vrij kort en bondig relaas legt hij eerst uit waaraan het begrip staat voor hem behoort te voldoen om als staat te worden geklassificeerd. Daarna schetst hij een beeld van de verschillende soorten staatsvormen en hun ontwikkeling. Hierna graaft hij in het verleden en probeert te verklaren hoe “de staat” is ontstaan. Tot slot biedt hij een voorspelling over wat de toekomst zal brengen voor 'de staat'. Het gehele essay is een makkelijk te lezen verhaal dat Barclays visie goed verwoordt, omtrent de staat als begrip en concept.
2003, 111 pag., Euro 4,25
Freedom Press, London, ISBN 1904491006


This page last updated on: 13-1-2015