INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Langer, Bernd
Titel: Operation 1653
Sub titel: Stay rude - stay rebel

Naar verluidt een authentiek verhaal waarin de auteur door middel van brieven afkomstig van `Die Organisation’ op reis wordt gestuurd met onbekende bestemming. Van Göttingen, via Hamburg naar Amsterdam en Keulen, langs de Rijn waar hij enige dagen in een klooster moet verblijven, om uiteindelijk in New York terecht te komen. Gedurende die reis moet hij vage opgaven oplossen. De reis dwingt de auteur tot een confrontatie met zijn eigen verleden, die nauw met de autonome beweging verbonden is en waar hij zich al sinds enige tijd uit teruggetrokken heeft. Er ontstaat een persoonlijk portret van iemand die sinds het eind van de jaren zeventig nauw betrokken is geweest bij diverse bewegingen die in harde botsing met de Duitse overheid kwamen. Je krijgt te zien hoe iemand tot zijn autonome gedachtegoed is gekomen, welke standpunten en politieke inzichten daarbij een rol spelen en hoe de autonome antifascistische beweging ontstaan is en zich organiseert. De belevenissen en beschrijvingen worden gelardeerd met de rellen, brandaanslagen en illegale acties die in die jaren op vrij grote schaal plaatsvonden. Ook beleef je de hardheid van de strijd mee, de dodelijke slachtoffers, de politierepressie. Dat dit niet altijd even geslaagd op papier is gezet blijkt onder andere uit het volgende voorbeeld. Bladzijden lang zet de auteur uiteen wat de verschillen waren tussen de autonome en de anti-imperialistische beweging in Duitsland. Dat wordt matig helder uiteengezet en blijft tamelijk in clichés hangen (autonomen=relschoppers met politieke insteek, anti-imps zijn boekenwurmen met sterke sympathieën voor de strijd van de stadsguerrillagroeperingen zoals RAF en RZ). Vervolgens beschrijft de auteur dat hij uit de autonome scene van zijn woonplaats Göttingen is gestapt om een nieuwe groep (`Autonome Antifa (M)’) op te richten, die tot doel had een anti-imperialistische politiek te ontwikkelen. Waarom hij dan eerst bladzijdenlang verklaart wat de verschillen zijn tussen die twee stromingen om vervolgens alles in een pot te gooien ontgaat mij ten enen male. Dat zelfde gebeurt wanneer hij het over zijn kritiek op de RAF heeft. Hij verwijt hen geen kritiek verdragende avant-gardisten te zijn, om vervolgens te melden dat de `Autonome Antifa (M)’ een avant-gardistisch positie wenste in te nemen. De auteur laat ook blijken maar een mens te zijn en veelvuldig getwijfeld te hebben aan de correctheid van de gekozen (of nog te kiezen) weg. Toch stoorde me aan dit boek ook het hoge macho-gehalte en dat het vele malen vooral een kroniek van stevige rellen en knokpartijen met politie en neonazi’s lijkt te zijn. Hoewel je weinig heldere uiteenzettingen krijgt te lezen waarom de auteur zelf bepaalde acties belangrijk vond is de sfeerschildering binnen het scenetje in het algemeen wel redelijk overtuigend (inclusief het tentoongespreide machogedrag van veel mannen). Ook als erg storend ervaarde ik het regelmatig opduiken van nieuwe geliefden en het weer uitgaan van die relatie, zonder dat je van die vrouwen veel meer te weten komt dan dat het een `ship is that passes by in the night’. Het blijven figuranten die zo goed als geen rol spelen in de beschrijving en dus weggelaten hadden kunnen worden. Mémoires met hoofdpersonen zonder karakter en inhoud kunnen beter niet geschreven worden. Doet af en toe aan een slechte krimi denken. Blijkbaar vooral bedoeld voor liefhebbers van beschrijvingen van `Strassenslachten’.
2004, 272 pag., Euro 18,45
Plättners Verlag, Berlin, ISBN 3980880702


This page last updated on: 13-1-2015