INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jung, Franz
Titel: Nach Russland!
Sub titel: Schriften zur russischen Revolution 1919-1924

Franz Jung was al in een vroeg stadium betrokken bij de Duitse communistische beweging en daarnaast zeer actief als auteur van sociaal-kritische romans en mede-initiator van de Dada-stroming. Nam deel aan de mislukte Spartakisten-opstand in 1918, kaapte in 1920 een schip om mee naar Rusland te varen om deel te kunnen nemen aan een congres van de Komintern. Jung wist te ontkomen aan de naziís en woonde het eind van de jaren vijftig in New York. In 1963 stierf hij in Stuttgart. Onderhavig boek is de neerslag van zijn verblijf in 1920 in Moskou. Naast persoonlijke belevenissen geeft hij vele analytische beschouwingen over de Sovjet-maatschappij: hij schrijft over honger aan de Wolga; over sociaalpsychologische verschuivingen door de revolutie; inkijkjes in het dagelijks leven; spreekt over de utopische gemeenschap en over de postrevolutionaire Russische literatuur.
2003, 488 pag., Euro 15,4
Nautilus, Hamburg, ISBN 3894014296


This page last updated on: 13-1-2015