INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Souchy, Augustin
Titel: Nacht über Spanien
Sub titel: Bürgerkrieg und Revolution in Spanien 1936-1939

Toen in juli 1936 de fascistische militairen in opstand kwamen tegen de republiek bevond de Duitse anarchist Sourchy zich in Spanje. Hij verliet Barcelona pas op 26 januari 1939, een dag voor de intocht van Franco. Dit boek is het verslag van zijn persoonlijke ervaringen in Spanje gedurende de burgeroorlog en de revolutie. Souchy plaatst de anarcho-syndicalisten op de voorgrond in zijn relaas. Hun denkbeelden en organisaties hebben bijna een eeuw lang een niet te onderschatten rol in de ontwikkeling van Spanje gespeeld. Souchy beschrijft de diepgaande sociale en economische veranderingen tijdens de Spaanse Burgeroorlog, de dilemma's waarvoor de anarcho-syndicalisten zich geplaatst zagen en ook hoe de collectivisaties en het arbeiderszelfbestuur nog tijdens de Burgeroorlog door de republikeinse regering met medewerking van de stalinisten werden onderdrukt.
2007, 234 pag., Euro 19,75
Trotzdem verlag, Grafenau, ISBN 3922209513


This page last updated on: 13-1-2015