INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Deleuze, Gilles & Félix Guattari
Titel: Rizoom (Nederlands editie)
Sub titel:

Filosofisch werk met inleiding; het traditionele denken, lezen, en schrijven wordt rücksichtslos losgelaten om tot iets nieuws te komen. Als aanzet tot vernieuwing van het denken bruikbaar, maar heeft weinig tot geen houvast te bieden. Waarschijnlijk is dat ook de bedoeling. Zware kost.
2003, 55 pag., Euro 10
De Vooruitgang, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015