INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Berkman, Alexander
Titel: ABC van het Anarchisme
Sub titel:

Alexander Berkman beschrijft in eenvoudige bewoordingen de anarchistische principes, de weg naar een anarchistische revolutie en de problemen die daarbij een rol kunnen spelen. Bij het kapitalistische systeem is de arbeider niet gebaat en het is zaak nu al te beginnen met de voorbeiding van de revolutie. Na de Russische Revolutie en de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog leek ook in andere landen een revolutie mogelijk. ABC van het anarchisme is vanuit die optimistische, idealistische, overtuiging geschreven. Drie weken na de dood van Berkman brak in Spanje de burgeroorlog uit. Daarin werden door anarchistische arbeiders de idealen, zoals Berkman die beschrijft, in praktijk gebracht.
2003, 137 pag., Euro 12
De Vooruitgang, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015