INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Fabel van de Illegaal
Titel: Migratiebeheersing
Sub titel:

Verzameling stukken uit ‘Fabel van de Illegaal’ uit de periode november 2000 tot februari 2004 met als onderwerp zaken gerelateerd aan het onderwerp migratiebeheersing. Deze brochure geeft een beeld van hoe men in Nederland en de rest van de EU omgaat met migratie: het beleid verschuift steeds meer naar arbeidsmigratie op basis van tijdelijke verblijfsvergunningen die migranten slechts zeer uitgeklede rechten toekennen. De EU wil door migranten op deze manier uit te buiten haar problemen zoals vergrijzing en de economische gevolgen daarvan ondervangen. Een organisatie die steeds vaker ingeschakeld wordt om gestalte aan dit beleid te geven is het IOM: dit instrument voor migratiebeheersing heeft puur economische uitgangspunten, mensenrechten zijn van ondergeschikt belang. Toch slaagt het IOM erin een aura van neutraliteit te bewaren zodat ze zich verzekerd zien van goede contacten en samenwerking met hulpverleningsorganisaties die minder makkelijk zouden samenwerken met bijvoorbeeld IND of vreemdelingendienst. De ‘Fabel’ verwijt linkse critici een te slappe houding: te vaak gaat men akkoord met schijnoplossingen die het beleid steeds meer doen opschuiven richting de hierboven beschreven tijdelijke arbeidsmigratie. In plaats van deze houding zou het beter zijn als men een principieel anti kapitalistisch standpunt over migratie zou innemen.
2003, 54 pag., Euro 2,5
Stichting Gebladerte, Leiden, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015