INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Moore, Michael
Titel: Stupid White Men and other sorry excuses for the State of the Nation!
Sub titel:

Moore, bekend van zijn eerdere film `Roger & me' en boek `Downsize this!', neemt in zijn nieuwe boek de 21e eeuw onder het mes en dan met name die kleine groep met grote belangen die onze wereld om zeep proberen te helpen: de gestoorde witte mannen. Zijn boek is een manifest waarin hij de Verenigde Naties oproept de junta van de erven Bush omver te werpen, de Afro-Afrikanen aanzet bij de ingangen van winkels met racistische uitbaters bordjes op te hangen met "Alleen voor blanken", en bidt dat de christenfundamentalist Jesse Helms nog eens een keer gekust zal worden door een man. Hilarisch als altijd.
2002, 281 pag., Euro 10,5
Penguin, London, ISBN 141012641


This page last updated on: 13-1-2015