INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: NN
Titel: Salam Pax
Sub titel: Het opzienbarende internetdagboek van een anonieme Irakees

`Salam Pax’ is een pseudoniem van een Irakees die in de maanden voor en kort na de Amerikaans-Britse invasie in Irak (voorjaar 2003) een Engelstalig internetdagboek bijhield. `Salam Pax’ liet in de mediabrij die door de `embedded’ journalisten (met de eenheden van geallieerde soldaten mee optrekkende journalisten) werd gemaakt een verrassend onafhankelijk geluid horen. Vooralsnog is de identiteit van de auteur onbekend en dat doet gezien hetgeen hij geschreven heeft ook niet zoveel terzake. Duidelijk is dat hij niets moest hebben van het Baath-regime van Saddam Hoessein en de zijnen, daar liet hij geen misverstand over bestaan (zelfs al ruim voor het begin van de invasie en de uiteindelijke verdrijving van Saddam). Maar hij had ook geen enkele illusie dat de Amerikanen de verbeteringen zouden brengen die Bush veelvuldig gepredikt had. Zo schrijft hij: “Naar de hel met Saddam, en moge Bush zich snel bij hem voegen”. Hij schreef dat toen de Amerikanen net aan hun opmars waren begonnen, dus ver voor dat hun bezetting in de vermomming van een bestuurlijke heropbouw zich richting fiasco begon te ontwikkelen. Doorspekt met humoristische en sarcastische commentaren beschrijft hij de aanloop tot en het verloop van de invasie, gezien door de ogen van een Iraaks ingezetene die zowel de Baath-dictatuur als de opgelegde (op Amerikaanse leest geschoeide) democratie, die de dood en verderf zaaiende aanvallen van de Amerikanen van nabij meemaakt. Hij beschrijft hoe zijn land naar de verdommenis wordt geholpen. Veel van zijn bespiegelingen blijken nu achteraf gelezen een profetische waarde te hebben. Maar in de anti-Saddam psychose die door de Amerikaanse overheid in nauw samenspel met het merendeel van de reguliere media werd gecreëerd, raakten zijn puntige analyses en waarnemingen ondergesneeuwd.
2003, 228 pag., Euro 10
Spectrum, Utrecht, ISBN 9027491836


This page last updated on: 13-1-2015