INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Burnicki, Ralf
Titel: Anarchismus und Konsens
Sub titel: Gegen Repräsentation und Mehrheitsprinzip: Strukturen einer nichthierarchischen Demokratie

De libertaire auteur Burnicki schreef met dit boek een vervolg op `Anarchie als Direktdemokratie’. In het onderhavige boek biedt hij een inleiding in het anarchisme tegen de achtergrond van anarchistische besluitvormingsprocessen. In plaats van meerderheidsprincipes en representatieve democratie stelt het anarchisme consensuspolitiek, die degenen die door besluiten getroffen worden een recht op inspraak geeft, minderheden in besluitvormingsprocessen betrekt en benadeelden de mogelijkheid van een veto geeft. Hoe dit alternatieve democratie concept op maatschappelijk vlak zou kunnen functioneren, welke voorwaarden hiervoor gecreëerd moeten worden en welke verhoudingen gerealiseerd moeten worden, is het thema van dit boek. Burnicki schuwt ook niet het plaatsen van kritische kanttekeningen bij het anarchistische consensusprincipe.
2002, 303 pag., Euro 16,47
Edition AV Verlag, Frankfurt a.M., ISBN 3936049084


This page last updated on: 13-1-2015