INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Paulus, Stefan
Titel: Zur Kritik von Kapital und Staat in der kapitalistischen Globalisierung
Sub titel:

De samenleving waarin we leven bevindt zich sinds jaar en dag in een alsmaar voortdurende crisistoestand. Die wordt gekenmerkt door economische en ecologische crises, oorlogen, wijdverbreide armoede en massawerkeloosheid, verslechtering van de levensomstandigheden van grote delen van de wereldbevolking, racisme, nationalisme en een steeds verdere verscherping van de globale problemen. Brood en spelen hebben heden ten dage de vorm aangenomen van loondoorbetaling bij ziekte en de zogenaamde `New Economy’. Het doel van de auteur is om een kritische momentopname van de kapitalistische globalisering te geven en uit de fouten van een beperkte kapitalismekritiek een grondslag voor een totale kapitalisme- en staatskritiek te herleiden. Ook gaat de auteur nader in op de zogenaamde `globalisering’. Daarbij treden de structurele veranderingen door de globalisering voor staat en kapitalisme op de voorgrond.
2003, 114 pag., Euro 11,98
Verlag Edition AV, Frankfurt am Main, ISBN 3936049165


This page last updated on: 13-1-2015