INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Westerink, Harry
Titel: Volk noch Vaderland
Sub titel:

Harry Westerink doet sinds 1990 poŽtisch verslag van zijn ervaringen met onrecht en verzet aan de onderkant van de samenleving. Zijn gedichten vormen politieke pamfletten, manifesten, aanklachten, schreeuwen in de nacht. Ze morrelen aan de macht van de heersenden. Niet in de overtuiging dat woorden genoeg zijn om rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid te verwezenlijken. Wel in het besef dat ook poŽzie politiek kan en moet zijn, en daarmee zegt waar het op staat. Westerink kiest positie, neemt stelling, roept op, daagt uit, prikkelt, maakt mondig. Westerink laat niemand onbewogen. Westerink is dichter van volk noch vaderland.
2004, 46 pag., Euro 2,5
Opgeheven nr., , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015