INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Terlouw, A.B.
Titel: Binnen 48 uur
Sub titel: Zorgvuldige behandeling van asielverzoeken?

In dit boek wordt de 48 uurs-procedure in het vreemdelingenrecht onder de loupe genomen. In asielprocedures is sprake van een voortdurende spanning tussen snelheid en zorgvuldigheid. Die spanning is extra groot in de versnelde procedure in de zogenaamde aanmeldcentra, inmiddels de standaardprocedure voor asielverzoeken. Kenmerkend zijn de korte termijnen: binnen 48 uur moet een afwijzende beslissing zijn genomen. Het enige houvast vormen de klok en de zorgvuldigheid van het onderzoek. Over de vraag wat een zorgvuldige asielprocedure is, bestaat onvoldoende duidelijkheid. Rechtshulpverleners vinden dat ze hun werk niet naar behoren kunnen doen, de IND heeft behoefte aan flexibilisering van de procedure, rechters mogen slechts marginaal toetsen waardoor ze nauwelijks kunnen beoordelen of de afhandeling voldoende zorgvuldig was. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 beschrijft de praktijk in de aanmeldcentra vanuit het perspectief van de verschillende actoren: de asielzoeker, de rechtshulp, de IND, de rechter en de arts. In deel 2 is de rechtspraak over de aanmeldcentra procedure geanalyseerd en in deel 3 wordt nagegaan zorvuldigheidseisen het nationale en internationale recht aan procedures stellen.
2004, 300 pag., Euro 25
Wolf Legal Publishers, Nijmegen, ISBN 9058500632


This page last updated on: 13-1-2015