INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Withaeckx, Sophie
Titel: Verkrachting als oorlogswapen in de Gewapende Conflicten in BosniŽ en Rwanda
Sub titel: IPIS-brochure nr. 139

Aan de hand van een korte historiek en twee casestudies BosniŽ en Rwanda, wordt nagegaan in welke omstandigheden en op welke manier het gebruik van sexueel geweld in conflicten een rol speelt in de doelstellingen en ideologieŽen van de strijdende partijen. Verklaringen worden gezocht in de aard van recente conflicten en in de in onze samenlevingen aanwezige ideeŽn ronder gender en machtsverhoudingen. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de evolutie van het internationaal recht ten aanzien van de erkenning en bestraffing van het fenomeen.
2004, 32 pag., Euro 10,95
IPIS, Antwerpen, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015