INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vargas, Ricardo
Titel: Cross Purposes
Sub titel: Alternative Development and Conflict in Colombia. Drugs & Conflict # 7

Een van de grootste uitdagingen in het hedendaagse Colombia is “Alternative Development”. Alternative Development heeft in deze context betrekking op het ontwikkelen van alternatieve middelen van bestaan voor voormalige cocaboeren. De nadruk ligt hierbij niet zozeer op economische aspecten, maar op het creëren van omstandigheden waarin het mogelijk is een menswaardig bestaan op te bouwen (met de nodige vrijheden). Daarbij moeten lokale overheden “good governance” bedrijven, gemeenschappen versterken en de mogelijkheden voor inspraak en democratie bevorderen. President Àlvaro Uribe van Colombia wil “Alternative Development” bereiken door middel van het ontwikkelen van de regio. In de praktijk blijkt dat nogal tegen te vallen. De grootste sponsor van het project is namelijk het Amerikaanse USAID, die het elimineren van illegale teelt beloont met de financiering van lokale projecten. Dit klinkt mooi, maar in de praktijk blijkt dit een korte termijn aanpak die slechts gericht is op zoveel mogelijk hectares “opgeschoond” land door het (willekeurig) spuiten van chemicaliën. De Colombiaanse overheid en USAID blijken elkaar nogal in de wielen te rijden wat aanpak en samenwerking betreft. Dit leidt slechts tot een situatie die rijp is voor meer geweld en instabiliteit in plaats van de grond vruchtbaar te maken voor “Alternative Development”.
2003, 24 pag., Euro 3,75
Transnational Institute, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015