INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vanhemelryck, Fernand
Titel: Marginalen in de geschiedenis
Sub titel: Over beulen, joden, hoeren, zigeuners en andere zondebokken

West-Europa kreeg in de elfde eeuw de kwalijke gewoonte om figuren van "bedenkelijk allooi " massaal te vervolgen. Vagebonden, zigeuners, ketters, joden, melaatsen, homoseksuelen, hoeren, heksen...: zij waren eeuwenlang "kop van jut.". Deze marginalen hadden vele rampen - tot in de zeventiende eeuw aan toe- op hun kerfstok, daarvan waren de eerbare lieden uit het Ancien Régime overtuigd. In vele sukkelaars zagen zij criminelen. Zigeuners verdreven ze als opgejaagd wild. Joden en ketters moesten boeten voor hun godsdienstige overtuiging. Prostituees werden geschandvlekt. Heksen en homoseksuelen kregen het vuur aan de schenen gelegd. Alles wat abnormaal was, moest brutaal de kop worden ingedrukt, desnoods door de beul, die daardoor zelf in de marginaliteit belandde. Vanwaar die obsessie om marginalen meedogenloos te lijf te gaan? En hoe evolueerde de visie op dwarsliggers? Vanhemelryck werpt een ongenadig licht op de schaduwkanten van een maatschappij, behept met hardnekkige vooroordelen en fobieën. Een vlotte, hallucinante synthese van zeven eeuwen onderdrukking van zondebokken.
2004, 302 pag., Euro 22,5
Davidsfonds, Leuven, ISBN 9789058262554


This page last updated on: 13-1-2015