INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vossestein, J.
Titel: Vreemd volk
Sub titel: over gedrag in andere culturen

De toegenomen intensiteit van internationale contacten en communicatie hebben de wereld kleiner gemaakt. Mensen van over de hele wereld lopen door Nederlandse straten en zelf reizen we voor werk of vakantie vaker en verder dan ooit tevoren. Het lijkt of we tegenwoordig allemaal ‘wereldburgers’ zijn: mensen die zich overal thuis voelen en die ook sympathie kunnen opbrengen voor mensen van buiten hun eigen cultuur. Maar behalve kleiner is de wereld ook onoverzichtelijker geworden. Door gebrek aan kennis is het gedrag van mensen in en uit andere culturen voor Nederlanders vaak moeilijk te begrijpen. Naast sympathie voelen we zowel onbegrip als nieuwsgierigheid voor dat 'vreemde volk'. Dit boek helpt inzicht te krijgen in het gedrag van mensen uit andere culturen.
2003, 272 pag., Euro 15
KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen), Amsterdam, ISBN 9789068325676


This page last updated on: 13-1-2015