INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Thoreau, Henry D.
Titel: Burgerlijke ongehoorzaamheid is een plicht
Sub titel:

Heruitgave van “Resistance to Civil Government” uit 1849, met uitgebreide biografische inleiding. Hierin wordt o.a. verhaalt over Thoreau’s liefde voor de natuur, zijn autonome instelling, zijn verzet tegen de slavernij en de kuddegeest vam mensen. Zo was hij bijvoorbeeld voor zichzelf van mening dat wanneer werken om in je behoeften te voorzien een dusdanig onevenredig deel van je tijd in beslag gaat nemen, andere zaken in het gedrang komen en de vreugde van het leven afneemt. Leven is tenslotte vreugde, en werken zou dat ook moeten zijn. Zijn oplossing was niet om een hoger loon te vragen maar om zijn behoeften naar beneden bij te stellen. Hij ging zelfvoorzienend wonen in een hut bij het Waldenmeer. Zijn verblijf daar diende als grondstof voor zijn in 1854 verschenen boek “Walden, or a life in the Woods”. In 1902 verscheen dit boek in Nederland met een voorwoord van Frederik van Eeden, die erdoor geïnspireerd werd om in Bussum de utopische leefgemeenschap “Walden” op te richten. Thoreau’s geschrift over de plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid is van grote invloed geweest op het geweldloos verzet van o.a. Gandhi en Martin Luther King. Inspirerend boekje.
2004, 60 pag., Euro 4,5
Uitgeverij Iris, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015