INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Trotzky, Leon
Titel: Stalin
Sub titel: Een biografie

Deze monumentale, doch onvoltooide Stalin-biografie van Trotski staat in het teken van historische dramatiek. In augustus 1940 slaagde Stalin er immers in de biograaf uit de weg te laten ruimen. Alleen al doordat Stalin Trotski twaalfenhalf jaar overleefde, is onderhavige biografie onvoltooid gebleven. Trotski heeft het manuscript ook niet tot 1940 weten af te ronden. Het resulteerde wel in een indrukwekkende torso. De betekenis ervan berust onder andere op het gegeven dat Trotski Stalin tot en met 1917 heeft ingebed in de geschiedenis van het bolsjewisme. Dat vormt een uitermate informatief en overzichtelijk verhaal.
2004, 575 pag., Euro 27,95
Aspekt, Soesterberg, ISBN 9789059112780


This page last updated on: 13-1-2015