INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bellegarrigue, Anselme
Titel: Tegen de volksvertegenwoordiging
Sub titel: Manifesten 1848-1850

Over de Franse anarchist Anselme Bellagarrigue is weinig meer bekend dan wat uit zijn zeer talrijke geschriften blijkt. Dit weinige is echter genoeg om hem te karakteriseren als een van de interessantste figuren uit de Revolutie van 1848. Ook al treedt hij pas voor het voetlicht nadat de Parijse arbeiders in juni van dat jaar zijn verslagen, hij is de eerste die de contrarevolutie en haar oorzaken aan een scherpe analyse onderwerpt. In zijn kritiek op alle republikeinse fracties zette hij tegelijk zijn opvattingen uiteen over een radicale democratie die geen behoefte heeft aan regeerders of parlementariėrs van welke kleur dan ook.
2004, 173 pag., Euro 6,9
Voltaire, Den Bosch, ISBN 9058480518


This page last updated on: 13-1-2015