INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Benjamin, Walter
Titel: Selected writings volume 4 1938-1940
Sub titel:

Vierde deel in een prestigieuze heruitgave van een selectie uit Benjamins belangrijkste werk. “Iedere regel die we vandaag de dag weten te publiceren… is een overwinning die we behaald hebben op de machten van de duisternis”, aldus schreef Benjamin in januari 1940. Kort daarna zou hij zelf het slachtoffer worden van deze duistere machten: hij pleegde zelfmoord na een mislukte poging om voor de nazi’s te vluchten. De geschriften van Benjamin uit zijn laatste levensjaren worden gekenmerkt door voornoemd citaat. Hij zette opmerkelijke analyses over de opkomst van de moderne staat op papier. De essays in deze bundel over Charles Baudelaire zijn de destillatie van een leven lang denken over de ware aard van de moderniteit. Ze weerspiegelen de bestaanscrisis die een `beschaving’, langzaam op weg naar de afgrond, doormaakte. Tevens essays over Brecht, Carl Jochmann, over fotografie, film en poëzie. Duidelijk wordt hier ook zijn visie op hoe kunst zich aanpast in een tijdperk van geweld en repressie. Benjamin verfijnde tevens in zijn laatste levensjaren zijn theorie over de massamedia (vervat in het essay `The work of art in the age of its technological reproducibility’. Tevens is opgenomen zijn invloedrijke stuk `On the concept of history’, wat hij kort voor zijn dood afrondde.
2006, 496 pag., Euro 22,5
Harvard University Press, Cambridge, ISBN 9780674022294


This page last updated on: 13-1-2015