INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vranckx, An
Titel: Beteugeling van wapenstromen naar het Zuiden
Sub titel: Wetgevende intenties uit het Noorden en feiten uit Latijns-Amerika

De regelgeving omtrent wapenexport onderging recent meerdere wijzigingen. Daartoe werden initiatieven genomen op nationaal, regionaal en Europees niveau. De vraag die te weinig of te zacht werd gesteld is wát men met zo'n regelgeving nu precies wil en zelfs maar kán beteugelen, gegeven de stand van zaken in de echte woeste wereld, waar nu eenmaal wapens gemaakt, verhandeld en gebruikt worden. Dit dossier tracht elementen aan te reiken om die vraag alsnog te doen stellen. Het voorziet in informatie over de defensiesituatie in een uithoek van het Zuiden die zelden onder de aandacht van het grote publiek wordt gebracht, met name Latijns-Amerika. In dit dossier worden een handvol thema's aangekaart en geďllustreerd met feitenmateriaal over meerdere landen van dat continent.
2004, 68 pag., Euro 8,5
IPIS, Antwerpen, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015