INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bons, André
Titel: Uit de schaduw van de verzorgingsstaat
Sub titel: Over de toekomst van de beweging van uitkeringsgerechtigden

De sociale beweging van uitkeringsgerechtigden is nauw verbonden met de verzorgingsstaat. Die verandert ingrijpend. Er is een ontwikkeling naar een ministelsel van sociale zekerheid. De verzorgingsstad is in opkomst, de rol van gemeenten wordt steeds groter. Het activeringsbeleid zet uitkeringsgerechtigden onder druk. Voor belangenbehartiging is het maatschappelijk klimaat niet gunstig. De politiek hoedt economische belangen, is daarnaast in de ban van het veiligheidsdenken. De sociale zekerheid is het kind van de rekening. De beweging zal uit de schaduw van de verzorgingsstaat moeten treden.
2004, 119 pag., Euro 6,5
Sjakuus, Utrecht, ISBN 907100354


This page last updated on: 13-1-2015