INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kropotkin, Peter
Titel: Wederzijdse hulp
Sub titel: Een factor in de evolutie

Heruitgave van de klassieker “Weederkerig dienstbetoon” uit 1904. Kropotkin constateerde dat bij dieren van dezelfde soort geen sprake was van strijd om het bestaan. Wederzijdse hulp en onderlinge solidariteit blijken essentieel voor het behoud van en de evolutie van iedere diersoort. Ook de mens is ertoe geneigd een genereuze houding aan te nemen, opofferingsgezind te zijn en onbaatzuchtig; dat blijkt met name in kleinschalige en solidaire gemeenschappen. De moderne staat is de grootste hindernis voor het bereiken van een maatschappij gebaseerd op onbaatzuchtigheid, vrijheid en gelijkheid. De afbraak van de staat is daarom de enige weg naar solidair gedrag van de mens, bevrijding van het individu en vooruitgang van de maatschappij. Met een inleiding van Marius de Geus.
2004, 282 pag., Euro 22,5
Kelder, Utrecht, ISBN 9080773468


This page last updated on: 13-1-2015