INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: RARA
Titel: Revolutionaire Anti Racistische Actie
Sub titel: Communiqués van 1990-1993

(Uit de inleiding...) Om uiteenlopende redenen zijn de communiqués en bijbehorende acties van de RARA vandaag (wellicht méér dan ooit) brandend actueel en inspirerend. Wij genieten het ongelukkige privilege de concrete uitwerking van ontwikkelingen die RARA op het einde van het vorige millenium aankaarte, in hun volle wasdom te aanschouwen. De grenzen van de Europese comfortzone worden in toenemende mate frontlinies van de ongelijke strijd tussen arm en rijk: de branding van de europese kusten kleurt bloederig rood. Tegelijkertijd wordt de 'binnenlandse vijand' die men op beleidsniveau gemaakt heeft van de vluchteling (e) op systematische wijze voorwerp van racistische intimidaties, vervolgingen en collectieve deportaties. Europees rechts drijft smalend op de rijkelijke oogst binnen van dit geïnstitutionaliseerde racisme. Binnen de uitgebreide Europese boezem worden de, niet meer als zodanig erkende, vluchtelingen uit het voormalig Oost-Europa overgeleverd aan de willekeur van óf privaat liefdadigheids-paternalisme óf institutioneel georchestreerde markt-slavernij. De weerstand die radicaal links tegenover deze ontwikkelingen stelt, is tanend of onbestaand. De 'postideologische' crisis, die links ook begin jaren negentig reeds de mond snoerde, lijkt allerminst overwonnen. Eenerzijds lijdt dit nakende 'failiet' tot berustend reformisme (al dan niet tegen beterweten in), anderzijds tot een fundamentele herdenking van het model van massaorganisatie en een (mogenlijks vruchtbare) bezinning rond revolutionaire strategie en organisatie in het algemeen. De kwaliteit en analytische scherpte waarvan RARA-communiqués en het zelfintervieuw getuigen, kunnen ons inziens een wezenlijke bijdrage leveren aan dit proces van heroriëntatie.
2004, 78 pag., Euro 2,1
Typemachine, Gent, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015