INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Graaf, Beatrice de
Titel: Over de muur
Sub titel: De DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging

De Nederlandse vredesbeweging mocht zich in de jaren tachtig verheugen in een grote belangstelling van het communistische regime in Oost-Duitsland. Zo berichtten de agenten 'Kai' en 'Tulp', wier identiteit nog steeds onbekend is, de Oost-Duitse geheime dienst Stasi uitgebreid over wat er gebeurde in Nederlandse vredesgroepen. Vooral voor het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) was de angst in Oost-Berlijn groot. Samen met het concern Philips was het IKV de enige Nederlandse organisatie die tot spionagedoel van de communisten werd verklaard. Terecht, want bij het ontstaan van oppositionele groepen in Oost-Duitsland blijkt directe invloed van Nederlandse christenen van wezenlijk belang te zijn geweest. Daarop besloot de Stasi het IKV, en in mindere mate ook het kleinere Pax Christi, actief te bestrijden. Tevergeefs, want de Oost-Duitse vredesgroepen bleven, ondersteund vanuit de Nederlandse vredesbeweging, in leven tot 1989, toen zij een rol speelden in het ontstaan van massademonstraties tegen het communistische regime. Dat betoogt de Utrechtse historica Beatrice de Graaf, in onderhavig proefschrift.
2004, 416 pag., Euro 29,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9085060249


This page last updated on: 13-1-2015