INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Meulen, D. van der
Titel: Multatuli
Sub titel: Leven en werk van Eduard Douwes Dekker

Multatuli was de grootste Nederlandse schrijver van zijn tijd. Daarover is iedereen het, ondanks de vele controverses rond zijn persoon en zijn werk, wel eens. Boekenkasten zijn over hem volgeschreven. Des te merkwaardiger is het dat er geen recente volledige biografie van hem bestaat. Multatuli. Het leven en werk van Eduard Douwes Dekker beschrijft het gevulde maar moeilijke leven van een schrijver die geen schrijver wilde zijn; een man die zoveel heeft betekend voor de Nederlandse en Vlaamse arbeidersbeweging, de vrouwenemancipatie, voor athe´sme en vrijdenkerij en uiteraard voor de verandering in de opvatting over het koloniale systeem. Multatuli was een man die door veel tijdgenoten en latere generaties als een heilige werd vereerd, en door even zovelen als een gevaarlijke nieuwlichter werd verguisd. Dik van der Meulen legt in zijn biografie de nadruk op de relatie tussen Multatuli's leven en de werken die hij schreef. Hij gaat onder meer in op Multatuli's moeizame verhouding met zijn lezers, die hij `met grote innigheid' verachtte, en zijn bijna geslaagde pogingen om door te dringen tot het centrum van de politieke macht. Van der Meulen is erin geslaagd onbekende feiten boven tafel te brengen en bestaande inzichten in een nieuw licht te plaatsen. Ook stelt hij enkele kwesties aan de orde die de Multatuli-bewonderaars al tientallen jaren bezighouden, zoals de vraag waarom Multatuli in 1877, tien jaar voor zijn dood en allerminst afgetakeld, stopte met schrijven.
2003, 912 pag., Euro 29,9
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 905875202X


This page last updated on: 13-1-2015