INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Arendt, Hannah
Titel: Totalitarisme
Sub titel:

Vertaling van Hannah Arendts standaardwerk over de wortels van het totalitarisme waarin ze de opkomst van nazi-Duitsland en het sovjet-stalinisme als manifestaties van het politieke kwaad analyseert. De auteur betoogt dat totalitaire systemen iets anders zijn dan dictaturen. In plaats van een instrument voor de handhaving van de macht is terreur hier tot doel op zich geworden. De ideologische fictie overheerst er. Dat verklaart de volstrekte willekeur van een totalitair regime.
2005, 448 pag., Euro 24,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9789053528785


This page last updated on: 13-1-2015