INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onderzoekgroep Turks extreem-rechts
Titel: Pan-Turkisme in de Polder, Grijze Wolven in Nederland 2000-2004
Sub titel:

De auteurs vestigen nogmaals de aandacht op het fenomeen van het Turkse extreem-nationalisme (na twee eerdere uitgaven over dit thema). Aandacht voor dit thema is nog steeds nodig, maar is de laatste jaren langzaam deels weggeëbd door onder meer de toegenomen aandacht voor het moslim-fundamentalisme. In deze brochure treft de lezer een bundeling aan van teksten die of eerder in het blad Alert! zijn verschenen, dan wel op de site van de Onderzoeksgroep zijn gepubliceerd. Uit deze teksten blijkt dat extreem-nationalisme in Nederland geen zaak is die alleen bij de klassieke grijze wolven-organisaties aan kan worden aangetroffen (zie de artikelen over SOTA en Çörüz, en de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam). Daarnaast valt op dat veel activiteiten waarbij Grijze Wolven in Nederland zijn betrokken nog immer door gaan, ondanks de aandacht van de pers, de politiek en het ambtelijk apparaat. Te denken valt dan aan politieke infiltratie, het ontvangen van overheidssubsidies, het organiseren van grootschalige politieke bijeenkomsten, het onderhouden van banden met de Turkse maffia en het plegen van geweld. Wat dit laatste betreft was de moord op Cafer Dereli in 2000 in Rotterdam een afschuwwekkend dieptepunt. Kortom actie jegens Grijze Wolven is nog steeds geboden.
2005, 44 pag., Euro 4
Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts, Utrecht, ISBN 9090191992


This page last updated on: 13-1-2015