INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Do or Die
Titel: Weg met het Empire!
Sub titel: Laat de Lente komen!

In de jaren 1990 beleeft de radicale actiebeweging op de Britse eilanden een krachtige opleving. Tegenover een ingeslapen politiek establishment - behalve de mainstream partijen en media, ook onder andere de gevestigde milieubeweging - neemt een bont assortiment groepen het zťlf op tegen de wegenbouw, de bio-industrie, de vossenjacht, de praktijken van bedrijven als Shell en McDonalds, de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen, het gebruik van tropisch hardhout en veel meer.... Eťn van de grote drijfveren van deze opleving was de Britse Earth First! en `Weg met het Empire! Laat de lente komen!', geschreven door een van de oprichters daarvan. Het blikt uitgebreid terug op deze periode en wat erop volgde. Uit zoveel 'maatschappelijke praxis' valt veel te leren - over organisatiestructuren en strijdmiddelen, over solidariteit en repressie, over idealisme en realiteitszin. Het boek vervolgt met een kritische zelfanalyse van de beweging, weerslag van talloze discussies op Earth First- gatherings en elders. Maar het gaat ook verder. De klimaatveranderingen zijn nog niet eens in volle hevigheid losgebarsten, overstroomde gifbelten en een tweede golf immuunziekten kunnen ons nog danig verrassen, om nog maar te zwijgen over de rampen die vooralsnog geen naam hebben... Dit alles onder ogen zien is niet gemakkelijk. De ernst en de urgentie van de situatie zijn bijna niet te vatten. En toch zullen we de noodtoestand ťcht onder ogen moeten zien, haar dynamiek doorgronden en samen met anderen een handelingsperspectief en -praktijk ontwikkelen. En dat is precies wat de schrijver van dit boek, vanuit zijn jarenlange ervaring bij de radicale milieubeweging Earth First!, op boeiende en doorwrochte wijze doet. Niet vanuit een idealistisch perspectief maar door de enorme, existentiŽle problematiek van onze tijd in haar sociaal-economische, haar materiŽle en historische, context te plaatsen. Helder worden de contouren van een mogelijke politieke strategie voor de komende jaren geschetst. Vanuit een analyse van de sterke en zwakke kanten van de tegenbeweging, zoals deze zich de laatste jaren concreet heeft gemanifesteerd, stelt de schrijver dat we nu voor een aantal belangrijke 'opgaven' staan, vanuit de ecologische tijdsdruk en het politieke krachtenveld waarin we nu als activisten moeten leven en opereren. Want, zo zegt hij nuchter: "We moeten onszelf niet alleen zien als rebellen tegen het Empire, zoals zo velen vůůr ons, maar als rebellen op het meest kritieke moment in de geschiedenis van de mensheid." Het boek bevat meer, veel meer, en is een boeiend geschreven en geŽngageerd relaas dat nergens terugdeinst om dingen bij hun naam te noemen en de huidige strijd in een historisch en daarmee (r)evolutionair perspectief te plaatsen.
2005, 191 pag., Euro 10
Baalprodukties, Utecht, ISBN 9075825285


This page last updated on: 13-1-2015