INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Mark, Peter Olaf Reinhard van der
Titel: Revolutie en reactie
Sub titel: De repressie van de Italiaanseanarchisten, 1870-1900

Grondige en lijvige studie die online is te downloaden via http://www.ub.rug.nl/eldoc/dis/arts/p.o.r.van.der.mark/, of als `hardcopy' is te bestellen. Het werk, een dissertatie aan de RUG, geeft uitvoerige beschrijvingen van verschillende aspecten van het conflict tussen de jonge Italiaanse staat en de anarchisten die zich daartegen verzetten in de periode 1870-1900. Het geeft een uitvoerige beschrijving van beide kampen en de ontwikkelingen die daarbinnen en daartussen plaatshadden, geleid door de vraag in welke mate beiden elkaar werkelijk hebben be´nvloed.
1997, 576 pag., Euro 62,6
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015