INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kennedy, J.C.
Titel: Nieuw Babylon in aanbouw
Sub titel: Nederland in de jaren zestig

Kennedy toont aan dat - in vergelijking met de Verenigde Staten - de omvangrijke culturele veranderingen van de jaren zestig in Nederland bijzonder vlot verliepen. Nederland ontwikkelde zich binnen korte tijd van een traditioneel en godsdienstig land tot een samenleving waar in de ogen van buitenstaanders alles mogelijk scheen. En deze opmerkelijke transformatie kwam tot stand zonder veel geweld en grote spanningen. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren, maar Kennedy beperkt zich tot de belangrijkste: de denkbeelden en het gedrag van Nederlandse 'regenten'. Terwijl veel Amerikaanse gezagsdragers zich sterkverzetten tegen nieuwe ontwikkelingen, deden Nederlandse leiders slechts weinig moeite om de status quo te handhaven. Dit kwam niet zozeer door hun vooruitstrevendheid, als wel door de overtuiging dat veranderingen niet meer tegen te houden waren.  Kennedy toont aan hoe doorslaggevend deze houding was in de veranderingen binnen de buitenlandse politiek, kerken, moraal, (tegen)cultuur, gezagshandhaving en partijpolitiek.
1995, 343 pag., Euro 12,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 905352228X


This page last updated on: 13-1-2015