INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vries, Ellen de
Titel: Suriname na de binnenlandse oorlog (1986-1992)
Sub titel:

De gevolgen van de Binnenlandse Oorlog zijn vandaag de dag nog steeds merkbaar. In november 2005 is het 30 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd. De republiek was nog maar vijf jaar oud, toen militairen meenden orde op zaken te moeten stellen. Op verdenking van het beramen van een tegencoup doodde het leger op 8 december 1982 vijftien vooraanstaande intellectuelen. Na de verkiezingen van mei zullen de moorden eindelijk onderzocht worden. De auteur sprak met vluchtelingen, strijders, overheidsdienaren en hulpverleners. Hoe is de stand van zaken nu en hoe blikken ze terug op de voorbije oorlogsperiode? De interviews werden op verschillende tijdstippen in 2003, 2004 en 2005 gehouden, aangevuld met zoveel mogelijk schriftelijk materiaal. Als één ding uit de vraaggesprekken duidelijk wordt, is het wel dat deze oorlog nog velen in Suriname bezighoudt.
2005, 160 pag., Euro 17,5
KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen), Amsterdam, ISBN 9068324993


This page last updated on: 13-1-2015