INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Glissenaar-Bierlaagh, Maria e.a.
Titel: Perspectieven van een Vredesvrouw
Sub titel: Leven en Werk van Joke Roos

Joke Roos-Kruimer (1902-1989) heeft velen ge´nspireerd tot een langdurig engagement voor vrede. Wie wil weten hoe zij zelf haar vredesstrijd een leven lang volhield, zal gefascineerd raken door haar levensloop. Zij wist duidelijkheid in haar overwegingen te combineren met een ondogmatische, op dialoog gerichte levenshouding. Dit boek bevat diverse essays en andere teksten van Joke Roos zelf. Deze geven een beeld van haar lange zoektocht naar een wereld met minder geweld en oorlog. Verschillende hiervan zijn een belangrijk "document humain". Bijdragen van andere auteurs - onder andere een voorwoord van Ien van den Heuvel - behandelen haar vredeswerk in woord en daad en actuele thema's als veiligheid, vredeseducatie, de betekenis van geweldloosheid en de ontwikkeling van een Noord-Zuid-dialoog. Enkele teksten met achtergrondinformatie over het vroegere "vrije" socialisme, soorten pacifisme e.d. zijn toegevoegd evenals een overzicht van diverse vredesorganisaties.
1994, 204 pag., Euro 3,75
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067280607


This page last updated on: 13-1-2015