INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Duivenvoorden, Eric
Titel: Met Emmer en Kwast paperback
Sub titel: Veertig jaar Nederlandse Actieaffiches 1965-2005

Van Provo in 1965 tot de anders-globaliseringsbeweging in 2005 hebben actie-groepen en emancipatiebewegingen eraan bijgedragen dat het politieke, sociale en culturele klimaat in Nederland ingrijpend is gewijzigd. Voor degenen die geen toegang hadden tot gevestigde media vormden affiches bij uitstek het medium waarlangs de wensen, verlangens en eisen van de veranderende samenleving aan het grote publiek kenbaar werden gemaakt. Meer dan 42000 affiches uit de periode 1965-2005 liggen in de archieven opgeslagen. Het betreft hier affiches van onder andere de milieu-, vredes-, vrouwen-, homo-, internationale solidariteits-, kraak-, andersglobaliserings-, studenten-, anti-apartheids-, antiracisme/-fascisme-, dierenrechten en de antikernenergiebeweging. Uit het overstelpende aanbod zijn 7500 aansprekende affiches geselecteerd. Op de bijgeleverde CD-rom staan ze allemaal afgebeeld, overzichtelijk onderverdeeld in 300 rubrieken. In het boek staan 600 affiches die tot de mooiste en meest bijzondere gerekend mogen worden. Ze zijn voorzien van een begeleidende tekst waarin in vogelvlucht een historisch overzicht wordt gegeven van een turbulente en kleurrijke periode in de recente Nederlandse geschiedenis. Ook in gebonden editie leverbaar (ISBN 9077749039, prijs 45,00).
2005, 206 pag., Euro 9,95
Uitgeverij het Fort van Sjakoo, Amsterdam, ISBN 9077749020


This page last updated on: 13-1-2015