INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ree, Erik van
Titel: Wereldrevolutie
Sub titel: De communistische beweging van Marx tot Kim Jong-Il

In dit boek probeert Erik van Ree zijn eigen antwoord te geven op de vraag waarom in de twintigste eeuw tientallen miljoenen mensen van over de hele wereld hun lot verbonden aan het communisme. En waarom zij er, verenigd in straf georganiseerde partijen, in slaagden een substantieel deel van de wereld in hun greep te krijgen. Elk antwoord op zulke grote vragen blijft noodzakelijkerwijze beperkt en eenzijdig. Wat blijft is het beeld van een beweging die in naam van het Verlichtingsideaal van de gelijkheid moord en doodslag zaaide; een groep van mensen die, in de vaste overtuiging het historische gelijk en de rechtvaardigheid aan hun kant te hebben, voor niets of niemand terugdeinsden en het ene na het andere land aan zich onderwierpen. In de communistische beweging verzamelden zich door machtshonger gedreven romantici, dichtende massamoordenaars en cynische fanatici, bureaucraten en jaknikkers die droomden van de grote utopie. De vraag waar in deze van paradoxen doortrokken beweging het idee eindigde en het eigenbelang begon, is niet meer te beantwoorden. De kameraden wisten het zelf niet meer. Van Ree geeft bijzondere aandacht aan de rol die de individuele leiders speelden en spelen. Een eurocentrische benadering wordtvermeden. Hetcommunisme buiten Europa en de Sovjet-Unie krijgt zijn volle, verdiende aandacht; niet alleen het Chinese communisme, maar ook minder bekende bewegingen zoals de guerrilla’s in Colombia en op de Filippijnen, het Peruaanse Lichtend Pad en de Nepalese maoïsten.Van de veelvoorkomende neiging om de periode na Stalin af te raffelen, is in deze unieke studie geen sprake; de ontwikkeling van de communistische beweging worden tot op de dag van vandaag nauwgezet gevolgd.
2005, 550 pag., Euro 39,9
Mets & Schilt Uitgevers, Amsterdam, ISBN 9053303952


This page last updated on: 13-1-2015