INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Keizer
Titel: Utopie
Sub titel: Utopisch denken, doen en bouwen in de twintigste eeuw

In dit jaarboek staan de vragen hoe mensen de Tweede Wereldoorlog verwerkt hebben, welke ontwikkelingen er zijn en hoe die verklaard kunnen worden, centraal. In het eerste deel vier wetenschappelijke artikelen. Daarna volgen de vaste rubrieken. Dit jaarboek, goed en verzorgd uitgegeven en gedrukt op dik, mat papier, is ook inhoudelijk van hoge kwaliteit. De wetenschappelijke artikelen zijn van niveau en geschreven door zeer terzake kundige auteurs, het foto-essay wordt goed ingeleid en het bibliografische artikel is uitstekend. De zwartwitfoto's zijn goed afgedrukt en ondersteunen de artikelen goed.
2005, 255 pag., Euro 19,95
Walburg pers, Zutphen, ISBN 905730211X


This page last updated on: 13-1-2015